Helsingin tilastollinen vuosikirja

2019

Helsingfors statistiska årsbok 2019 ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och hela landet. Årsboken innehåller också ett avsnitt om nordiska storstäder och ett om de baltiska huvudstäderna samt St. Petersburg. Årsboken innehåller allt som allt 255 tabeller.

Statistiska ärsbok som pdf fil: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 januari 2020
Metadata senast uppdaterad 22 februari 2024
Skapad 29 januari 2020
SHA256 -