Helsingin maisemakulttuurikartta

WFS gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

Maisemakulttuurikartassa on esitetty Helsingin keskeisimmät kulttuurimaisemakohteet, puistot, puutarhat ja maisemakokonaisuudet. Lähtökohtana on ollut yleiskaava 2002:n yhteydessä tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset, joita on tarkennettu ja päivitetty. Aineisto pohjautuu julkaisuun Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Lisätietoja paikkatietohakemistosta.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

WMS:

  • Maisemakulttuuri

WFS:

  • Maisemakulttuuri_piste
  • Maisemakulttuuri_viiva
  • Maisemakulttuuri_alue

Ominaisuustiedot:

  • id (int): Kohteen yksilöivä tunniste.
  • kohdetyyppi (string): Kohteen tyyppi: Esim. Aukio, Piha, Siirtolapuutarha, Merinäkymä.
  • datanomistaja (string): Datan omistajaorganisaatio.
  • paivitetty_tietopalveluun (date): Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
  • geom_tyyppi (string): Kohteen geometrian tyyppi: PISTE, VIIVA, ALUE.
  • geom (GeometryPropertyType): Kohteen geometria.

Lisätietoa rajapinnasta:

Källa: Helsingin maisemakulttuurikartta

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 25 september 2019
Metadata senast uppdaterad 22 mars 2024
Skapad 25 september 2019
SHA256 -