Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset


Aineisto pitää sisällään Helsingin yleiskaavan valmisteluun liittyvän Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset. Aineisto kerättiin 4.11.– 9.12.2013 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 4 671 vastaajaa ja paikannuksia tehtiin yhteensä 32 989 kappaletta.

  • tiedostomuoto: CSV, puolipisteellä ( ; ) eroteltu
  • charset: ISO-8859-1
  • koordinaatisto: ETRS-TM35FIN
  • koordinaatit ilmaistu WKT-muodossa

Aineistossa kaksi tiedostoa, joista toinen sisältää paikannukset attribuutteineen ja toinen vastaukset käyttäjäkohtaisiin kysymyksiin. Molemmissa tiedostoissa on jokaisella rivillä kohta user_id, jonka kautta paikannukset voidaan yhdistää käyttäjäkohtaisiin kysymyksiin.

Alkuperäiset kysymykset löytyvät Mapitan loppuraportista.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.yleiskaava.fi/2014/karttakyselyn-aineisto-kaytossa-avoimena-datana/
  2. http://www.yleiskaava.fi/wp-content/uploads/2014/02/mapita_ksv_raportti_10022014.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus