Helsingfors områdesvis

Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och dess planerade framtid.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin kaupunginkanslia
Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_06_10_Hki_Alueittain_2019_Tikkanen.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 11.01.2023
Visa ändringslogg
Created on 30.03.2013

Give feedback

comments powered by Disqus