Helsingfors områdesvis

Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och dess planerade framtid.

Datauppsättningen har inte producerats sedan 2018.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_06_10_Hki_Alueittain_2019_Tikkanen.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 20.09.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 30.03.2013