Helsingfors: Kultur och fritid

Statistik om kultur och fritid från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Symfoniorkestrarnas konserter
 • Teatrar och opera
 • Circus
 • Dansteatrar och fristående dansgrupper
 • Antal besökare vid turistmål i Helsingfors
 • Stadsbiblioteket
 • Besök i museer och på Riksarkivet
 • Biografernas verksamhet
 • Idrottsverksamhet

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 06.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 22.01.2016

Give feedback

comments powered by Disqus