Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) linjat


Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) linjat 2020-2021. Tilanne 8.1.2021.

Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

Dataresurser (5)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://public-transport-hslhrt.opendata.arcgis.com/datasets/hsln-linjat
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun liikenne HSL
Den ansvarigas e-post
  1. paikkatieto@hsl.fi
Den ansvarigas webbplats https://public-transport-hslhrt.opendata.arcgis.com/
comments powered by Disqus