HRM:s Sortti-insamlingsbilar

Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) Sortti-insamlingsbilar (tidigare: cirkulerande insamlingsbilar) i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas tidtabeller och insamlingsplatser.

Man kan föra tre olika avfallsslag till insamlingsbilarna: farligt avfall från hemmet (ej tryckimpregnerat virke, sprängämnen eller asbest), elapparater och metallskrot. Avfallet tas emot gratis. Mer detaljerade återvinningsanvisningar finns på HRM:s hemsida.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/keraysautot
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 23.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 16.09.2020