Öppna data om luftfartyg


Materialet Öppna data om luftfartyg innehåller registrerings- och godkännandedata samt tekniska data om alla luftfartyg som finns i luftfartygsregistret.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/avoin-data
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (ent. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@traficom.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.traficom.fi
comments powered by Disqus