Ilmastodieetti.fi - laskentarajapinta


lmastodieetti.fi -palvelun laskentamallin rajapinta, jolla voit laskea kasvihuonekaasupäästöarvioita arjen tavoista ja valinnoista. Rajapinnasta saat tietoa asumisen ja energian, liikenteen, ruuan, kulutuksen sekä jätteenkäsittelyn päästöistä.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/swagger/ui/index
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Simo Paasisalo
Den ansvarigas e-post
  1. simo.paasisalo@ymparisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.syke.fi
comments powered by Disqus