INSPIRE View Service (WMS) for Water Transport Networks


FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Water Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Water transport network.

The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Infrastructure Agency.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Väylävirasto
  Den ansvarigas e-post paikkatieto@vayla.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus