ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set


Dublin Core -formaatilla voidaan kuvailla periaatteessa mitä tahansa periaatteessa millä tarkkuustasolla tahansa. Standardi on hyvin joustava ja paikallisesti laajennettavissa toisin kuin kirjastojen MARC. Julkishallinnossa Dublin Corella on merkittävä rooli asiakirjojen ja esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden kuvailuformaattina. Sitä voidaan myös soveltaa monenlaisissa paikallisissa hankkeissa itse kehitettyjen metadataratkaisujen asemesta. (31.08.2011)

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget
Mer om licensen

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Patenttien osalta tilannetta ei ole selvitetty.

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Julkisen hallinnon standardisalkku
  Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus