ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set

Dublin Core -formaatilla voidaan kuvailla periaatteessa mitä tahansa periaatteessa millä tarkkuustasolla tahansa. Standardi on hyvin joustava ja paikallisesti laajennettavissa toisin kuin kirjastojen MARC. Julkishallinnossa Dublin Corella on merkittävä rooli asiakirjojen ja esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden kuvailuformaattina. Sitä voidaan myös soveltaa monenlaisissa paikallisissa hankkeissa itse kehitettyjen metadataratkaisujen asemesta. (31.08.2011)

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig Valtiovarainministeriö
Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
Last modified 15.01.2018
Visa ändringslogg
Created on 14.07.2014

Give feedback

comments powered by Disqus