ISO 19101-1 rev Reference model -- Part 1: Fundamentals

Standardi kuvaa ISO 19100 -standardiperheen rakenteen ja perusperiaatteet. Siinä on määritelty ja kuvattu osastandardien väliset suhteet yleisellä tasolla (25.01.2013)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtiovarainministeriö
Administratörens e-post
  1. missing maintainer email
Senast redigerat 15.01.2018
Visa ändringslogg
Skapad på 14.07.2014