ISO 8601:2004: Representation of dates and times


Päivämäärien ja aikojen esitystapa. VVVV-KK-PP tai VVVV. 1997-11-05 tarkoittaa marraskuun viidettä 1997. (29.11.2011)

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget
Mer om licensen

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Patenttien osalta tilannetta ei ole selvitetty

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Julkisen hallinnon standardisalkku
  Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus