ISO/IEC 15408-3:2008, Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance components


Tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuuden kansainvälinen arviointistandardi.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget
Mer om licensen

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Patenttien osalta tilannetta ei ole selvitetty.

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Julkisen hallinnon standardisalkku
  Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus