Avfallens sorteringsaktivitet i huvudstadsregionen

Fråga nr 11 i den kundenkät som HRM årligen beställt: "Vilket av följande avfall sorterar du själv och hur regelbundet?" svaren år 2007-2017.

Med enkäten undersöks invånarnas aktivitet i avfallsfrågor i huvudstadsregionen, samt deras åsikter om avfallshanteringens informations-, rådgivnings- och insamlingstjänster. Undersökningen riktade sig till Helsingfors, Esbos, Vandas, Grankulla och Kyrkslätts 18-åriga befolkning.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/
Geografisk täckning
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 22.04.2015