JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät


Tässä suosituksessa määritetään toimipaikkakäsitteen sisältö ja sen käyttöala. Lisäksi suosituksessa määritellään toimipaikkakäsitteeseen läheisesti liittyviä muita käsitteitä, jotta voidaan välttää käsitteelliset sekaannukset ja termien käytön epäjohdonmukaisuudet.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs195
Typ av datamängd Interoperability tools
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd JHS-jaosto
Den ansvarigas e-post
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus