Kansalaisen asiointitilin pilotointikokemukset ja erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa

Loppuraporttiin on koottu kokemukset Kansalaisen asiointitilin hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erityisvaatimukset turvalliselle viestinvälitykselle. Pilotointikokemukset on koottu SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Administratörens e-post
  1. minna.lindqvist@thl.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/turvallinen-viestinvalitys
Senast redigerat 06.07.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 25.02.2016