Kansallisen Digitaalisen Kirjaston Standardisalkku


Standardisalkku on osa Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisuudessaan arkkitehtuuri on julkaistu verkossa: http://www.kdk.fi/fi/kokonaisarkkitehtuuri.

Kansallisen digitaalisen kirjaston standardit määritellään tässä standardisalkussa, joka sisältää tarvittaessa myös lyhyet perustelut valinnoille. Salkku ei anna yksityiskohtaisia ohjeita standardien implementoinnista, vaan ne laaditaan tarvittaessa erikseen. Toisinaan riittää viittaus jo olemassa olevaan kansainväliseen sovellusohjeeseen (profiiliin), mutta myös kansallista ohjeistusta tarvitaan. (27.02.2014)

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget
Mer om licensen

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Heikki Helin, CSC
  Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus