Växtatlas


Utbredningskartorna för Finlands kärlväxter

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen

Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 1.0 Finland http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://koivu.luomus.fi/kasviatlas/
  2. http://koivu.luomus.fi/vaxtatlas/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Helsingin yliopisto
Den ansvarigas e-post www@luomus.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus