Växtatlas

Utbredningskartorna för Finlands kärlväxter

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Finlands artdatacenter och Naturhistoriska centralmuseet Luomus
Administratörens e-post
  1. helpdesk@laji.fi
Administratörens webbplats https://luomus.fi
Länkar till mer information
  1. https://kasviatlas.fi/
Senast redigerat 09.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 02.01.2015