Växtskyddsmedlen

Uppgifter om växtskyddsmedel som godkänts i Finland. Uppgifterna har hämtats från KemiDigi-systemet. Du kan läsa samma information på www.kemidigi.fi. I detta informationsmaterial finns dessutom uppgifter om godkända användningsändamål för varje växtskyddsmedel: odlingsgrödor, bekämpningens föremål och användningsställen. Användningsuppgifterna kan inte läsas som sådana på www.kemidigi.fi. Kontrollera alltid den detaljerade bruksanvisningen på försäljningsomslaget.

Uppgifterna är till exempel avsedda för användning av applikationer för planering av odling och även för andra tillämpningar där det behövs aktuell information om växtskyddsmedel i strukturell form. I uppgifterna används kodsystem för kemikalier som publicerats som ett separat material. Uppgifterna uppdateras varje natt klockan 01.00.

Säkerhets- och kemikalieverket är inte ansvarigt för förluster, rättegångar, yrkanden, käromål, krav, kostnader eller skador, oavsett vad de är eller hur de än uppkommer, till följd av en direkt eller indirekt koppling till öppna data eller användningen av öppna data som har offentliggjorts av Säkerhets- och kemikalieverket.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Administratörens e-post
  1. kemidigi@tukes.fi
Administratörens webbplats https://www.tukes.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.kemidigi.fi
  2. https://www.kemidigi.fi/pesticide_swagger.json
  3. https://www.avoindata.fi/data/dataset/kemikaalikoodistot
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.10.2021
Senast redigerat 25.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 01.10.2021