Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla


Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun kaukolämmön päästöistä sektoreittain (kotitaloudet, palvelut ja julkinen sektori, teollisuus) vuosina 1990 ja 2000-2020. ​

Omilla välilehdillään ovat tiedot pääkaupunkiseudun kaukolämmön kulutuksesta sektoreittain sekä tuotantoon käytetyistä energialähteistä kaupungeittain. Päästöt on määritetty kaukolämmön kulutuksen viiden vuoden liukuvan keskiarvon perusteella.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus