Fjärrvärme i huvudstadsregionen

Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2019.

På egna flikar finns information om fjärrvärmeförbrukningen i huvudstadsregionen enligt sektor samt om de energikällor som använts för produktion per stad. Utsläppen har fastställts på basen av fjärrvärmeförbrukningens glidande medelvärden under fem år.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 13.08.2021
Visa ändringslogg
Created on 23.04.2015

Give feedback

comments powered by Disqus