Kombinerad detaljplan karta över Grankulla stad


Kauniaisten ajantasa-asemakaava on koostekartta Kauniaisten kaupungin alueella voimassa olevista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaavassa esitetään suunniteltu maankäyttö kaupungin voimassaolevien asemakaavojen yhdistelmänä. Kaavamerkintöihin liittyvät kaavamääräykset löytyy Kauniaisten karttapalvelusta.

Rajapintapalvelun osoite:

Julkaistut tasot:

  • Ajantasa-asemakaava

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi / maankäyttö
Den ansvarigas e-post
  1. paikkatieto@kauniainen.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus