Grankullas Covid-19 statistik

Statistiken inkluderar information om testfrekvenser för koronasjukdom orsakad av Covid-19-viruset, samt bekräftade infektioner för åren 2022-2022.

Statistik har samlats in över mängderna (st) av officiella koronatester som genomförts och deras resultat (positiva eller negativa) på vecko- och månadsnivå som summdata.

Dessutom visar statistiken registrerade infektioner (st) efter åldersgrupp på vecko- och månadsnivåer som summdata. Åldersgrupperna är 0—19 år, 20—59 år och över 60 år gamla. Förutom åldersgrupper innehåller uppgifterna en kolumn “tyhjä/ei tietoa” ( ”tom/ingen information”), vilket innebär att åldern för bäraren av den infektion inte har kunnat verifieras.

Av dataskyddsskäl har värdena mellan 0 och 4 ersatts med “alle 5” (”mindre än 5”).

Uppgifterna sammanställs manuellt utifrån de rapporter som används av Grankullas infektionssjukdomsteam. Programvarutjänsten HAVI i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har använts som informationskälla.

Statistiken extraherades i slutet av augusti 2022.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kauniaisten kaupungin yleishallinto
Administratörens e-post
  1. hri@hel.fi
Geografisk täckning
Senast redigerat 27.09.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 25.04.2023