Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla

Medeltemperaturen under juni, juli, augusti (shp)

Av datasmängdens sammandrag

I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress under sommarmånaderna juni. juli, augusti, samt väglag och fotgängarhalka under vinterperioden.

Medeltemperaturen under juni, juli, augusti:

  • den beräknade temperaturen 2 meter ovan marken

Universellt termiskt klimatindex (UTCI):

  • Upplevd termisk komfort i timmar av måttlig eller svår värmestress)
  • Beräknad med hjälp av SURFEX-modellen med hjälp av universellt termiskt klimatindex UTCI
  • UTCI = Universal Thermal Climate Index
  • Beskriver upplevelsen av termiskt komfort.
  • UTCI beräknas utgående från temperatur, luftfuktighet, vind och solstrålning.
  • UTCI bygger på en komplicerad modell för människokroppens värmebalans.
  • I SURFEX tillämpas en något förenklad variant av UTCI-modellen

Vintertrafik:

  • Timmar av svåra vinterförhållanden för vägtrafik och fotgängare enligt RoadSurf-modellen under perioderna 1980-2009, 2020-2049 och 2040-2069

En mer detaljerad beskrivning av material.

Källa: Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 14 januari 2022
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 14 januari 2022
SHA256 -