Gång- och cykeltidszoner för stationerna i huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighet i tid genom att gå och cykla längs lätta trafikleder. Tillgänglighetszonerna har beräknats för tidsperioder på 5, 10 och 15 min.

Beräkningen har inletts vid ingången till stationerna/perrongerna. Gånghastigheten har fastställts som 5,2 km/h och cykelhastigheten som 14 km/h. Materialet har producerats på engångsbasis.

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Dataresurser (8)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 13.10.2021
Visa ändringslogg
Created on 06.06.2016

Give feedback

comments powered by Disqus