Pensionsförmåner utbetalda av FPA

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Pensionsförmåner utbetalda av FPA' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2008 och uppgifter per månad från och med januari 2018.

Materialet innehåller de pensionsförmåner som FPA betalar ut, med undantag för garantipensionerna. Materialet innefattar alla betalningstyper, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/851586/avoin-data-kelan-maksamat-elake-etuudet
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 16.07.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 16.02.2022