Pensionsförmåner utbetalda av FPA

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Pensionsförmåner utbetalda av FPA' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2008 och uppgifter per månad från och med januari 2018.

Materialet innehåller de pensionsförmåner som FPA betalar ut, med undantag för garantipensionerna. Materialet innefattar alla betalningstyper, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Om materialet har delats i flera csv-filer finns de nyaste uppdaterade uppgifterna i data.csv-filen. I de andra filerna anger filnamnet vilka år materialet i fråga omfattar.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://www.tietotarjotin.fi/muu-artikkeli/2242438/Kelan%20avoin%20data?q=%22avoindata%22
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 16.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 16.02.2022

Ge feedback

comments powered by Disqus