Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisista alueista.

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä käsittää Keski-Pohjanmaan voimassa olevat vaihemaakuntakaavat: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava (vahvistettu 24.10.2003), Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava (vahvistettu 29.11.2007), Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava (vahvistettu 8.2.2012) ja Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaava (mannertuulivoima, maisema ja kulttuuriympäristö, vahvistettu 22.6.2016).

Kaavojen virallinen mittakaava (tulkitsemismittakaava) on 1:200 000. Lisätietoja: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Aineisto on visualisoitu HAME -tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin. Lisätietoa HAME-hankkeesta: http://www.syke.fi/hankkeet/hame

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Keski-Pohjanmaan liitto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Senast redigerat 23.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 22.05.2009