KIRA-Digi-hankkeen loppuraportti, rakennuslupatietojen massadigitointi

  • Collection: Öppna data
  • Ansvarig: kira-digi

KIRA-Digi hankkeen loppuraportti, Hollolan kunnan rakennuslupatietojen massadigitointi.

Hankkeen keskeiset tavoitteet: • Rakennusvalvonnan arkistoidun tiedon massadigitointi • Digitoidun aineiston automaattinen kohdistaminen nykytilannetietoihin alkuperäisten tietojen perusteella • Rakennusten tieto- ja arkistoaineiston kokoaminen rakennuksen pysyvän rakennustunnuksen alle • Digitoinnin ja tiedon käsittelyn menettelytapojen kehittäminen laajempaa digitointityötä ja sähköisen arkistointiratkaisun toteuttamista varten • Arkistoidun aineiston hyödynnettävyyden ja käytettävyyden parantaminen eri käyttäjäryhmien ja käyttötarkoitusten tietotarpeet huomioiden

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. etunimi.sukunimi@hollola.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hollola.fi/
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 07.05.2020
Visa ändringslogg
Created on 04.07.2019

Give feedback

comments powered by Disqus