Kirjojen lainaus kielittäin Helsingin kaupunginkirjastossa


Kirjojen määrät sekä lainausmäärät kielittäin Helsingin kaupunginkirjastossa vuodesta 2001 alkaen.

Ominaisuustiedot:

  • vuosi
  • koodi (kielikoodi)
  • laji (kirjat / lainaukset)
  • määrä

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginkirjasto
Den ansvarigas e-post city.library@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kirjasto
comments powered by Disqus