Kirkkonummen kantakartta

Kirkkonummen ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja.

Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta.

Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Kyrkslätt kommun
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@kirkkonummi.fi
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 16.02.2010