Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet

data_2022.csv

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto.

Materialet innehåller uppgifter om mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd per kalenderår, läsår och månad. Läsåret börjar vid ingången av augusti och slutar vid utgången av juli följande år. Materialet innehåller uppgifter på årsnivå från år 2008, på månadsnivå från år 2017 och på läsårsnivå från år 2009/2010.

Som mottagare betraktas personer som under statistikföringsperioden fått ett belopp som är större än noll. Materialet har skapats utifrån betalningstidpunkten för förmånen. Till exempel för augusti beviljas det mycket skolresestöd, men den största delen av skolresestöden för augusti betalas först i september eftersom biljettförsäljarna fakturerar skolresestödsandelarna för de sålda biljetterna en månad i efterskott. I fråga om skolresestödet tillämpas en månads retroaktiv ansökningstid. En studerande kan exempelvis i september beviljas stöd också för augusti och då betalas stödet för augusti samtidigt som stödet för september.

Materialet innehåller uppgifter om mottagarens kön, ålder, boendekommun, läroanstaltskategori och färdsätt. Uppgifter om färdsätt och läroanstaltskategori är tillgängliga från år 2009. Från augusti 20221 finns även uppgifter som utbildningens avgiftsfrihet, antal resdagar och resans längd i en riktning.

Mottagarens ålder och boendekommun statistikförs i enlighet med uppgifterna vid slutet av den period som valts. I uppgifterna om läsåret är åldern och boendekommunen dock uppgiften vid slutet av den hösttermin som ingår i läsåret.

Källa: Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 418797284
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 5 mars 2024
Metadata senast uppdaterad 17 juni 2024
Skapad 5 mars 2024
SHA256 5223dd168bd340453417607b7cb1ca369beea69c9978a622e627f26f5f73673b