Kunnallisvaalit


Tilastokeskus tuottaa kunnallisvaaleista viralliset tilastot.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.stat.fi/til/kvaa/index.html
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Tilastokeskus
Den ansvarigas e-post info@tilastokeskus.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.tilastokeskus.fi
comments powered by Disqus