Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

Arkkitehtuuritaulukot

Av datasmängdens sammandrag

Johtamisen viitearkkitehtuuri on organisaatioriippumaton työkalu, jota voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin kaikenkokoisissa kunnissa. Sen avulla voidaan kuvata toiminnan kokonaisuuden tai sen osan nykytila ja tavoitetila sekä määrittää kehittämisen tiekartta. Tällöin johtaminen ja toiminnan kehittäminen voidaan kohdentaa ja rajata muutosjohtamisen näkökulmasta hallittavaksi kokonaisuudeksi (hyödyt, tavoitteet, riskit, määritykset, toteutus, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen). Työkalua voidaan käyttää julkisten organisaatioiden johtamisen ja toiminnan kehittämisessä sekä uusissa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen ratkaisuissa (esim. SOTE- ja aluehallintouudistus).

Källa: Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 19 maj 2016
Metadata senast uppdaterad 19 maj 2016
Skapad 19 maj 2016
SHA256 ca9e5192f6afb96f8c7d9e450fb9446c0be3ada534bb64867854c963def871bb