Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa

data.csv

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet har summerats på riksomfattande nivå. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2006 och uppgifter per månad och år från och med 2015.

Den sista klassificeringen för antalet dagar med arbetsmarknadsstöd under arbetslöshetstiden (TYOMARKKINATUKIPAIVA_LUOKKA) har värdena 'Totalt', '300-499', '500-999' och '1000'. En person kan under en månad ha hört till flera klasser, men antalet mottagare och utbetalda stöd syns endast en gång för den aktuella månaden, om materialet begränsas med värdet 'Totalt'.

Materialet innehåller endast det arbetsmarknadsstöd som kommunerna deltar i finansieringen av. I materialet ingår inte det arbetsmarknadsstöd som betalats under tiden för sysselsättningsfrämjande service och inte heller det arbetsmarknadsstöd som i sin helhet finansieras av staten. Åren 2006-2014 finansierade kommunerna 50 procent av det arbetsmarknadsstöd som betalades ut under tiden för arbetslöshet om stödtagaren hade fått arbetsmarknadsstöd för minst 500 dagar. I början av 2015 utvidgades kommunernas finansieringsansvar till att omfatta också dem som fått stöd för minst 300 dagar av arbetslöshetstid: kommunerna finansierar 50 % av stödet för dem som fått arbetsmarknadsstöd i 300-999 dagar och 70 % av stödet för dem som fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 000 dagar.

Källa: Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 1551627
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 16 oktober 2023
Metadata senast uppdaterad 15 april 2024
Skapad 16 augusti 2021
SHA256 ece0fcef73c8658fbf09cb2eba71cc7e0269086ce5c6e17538bdf6b7d345848c