Kommunekonomins informationstjänst - Excel-inmatningsapplikationen, del 2

Med hjälp av Excel-inmatningsapplikationen (blanketten) kan man producera en rapporteringshelhetsspecifik fil för rapportering.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Valtiokonttori
Administratörens e-post
  1. atte.virtanen@valtiokonttori.fi
Senast redigerat 12.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 06.03.2023