Kuntien avainluvut tietokanta


Kuntien avainluvut -palvelussa voit vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin. Palvelu esittää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa ja kuvioina. Tiedot ovat saatavilla päivitetyillä aluejaoilla vuodesta 2015 alkaen.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Tilastokeskus
Den ansvarigas e-post
  1. info@tilastokeskus.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.tilastokeskus.fi
comments powered by Disqus