Kuopion 3D-rakennusmallit

Kuopion 3D-rakennusmallit sisältää Kuopion kaava-alueiden rakennuksia CityGML 2.0-formaatissa. Aineisto on tuotettu pääosin vuosien 2007, 2019, 2012 ja 2017 ilmalaserkeilaus aineistosta. Aineiston tarkkuustaso on LOD2. Aineisto on mallinnettu joko seinälinjoista tai räystäslinjoista. Seinälinjoista mallinnetuista rakennuksista todelliset räystäät puuttuvat, mutta tilavuus noudattelee rakennuksen todellista tilavuutta. Seinälinjatieto perustuu kantakartan seinälinjamittauksiin. Kaikki keskeisen kaava-alueen rakennukset ovat mallinnettu seinälinjojen myötäisesti. Räystäslinjamallinnuksia esiintyy seuraavissa taajamista Vehmersalmi,Muuruvesi, Juankoski,Säyneinen,Tahko,Nilsiä,Maaninka, Karttula ja Käärmelahti. Näiden rakennusten tilaavuus on rakennuksen todellista tilavuutta suurempi.

Keskeisen kaava-alueen aineistoa ylläpidetään lennokkikuvauksien ja ilmalaserkeilausaineistoon perustuen.

Aineisto on saatavissa CityGML 2.0 formaatissa sekä DWG-formaatissa(2007). Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK27(EPSG:3881) ja N2000.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kuopio
Administratörens e-post
  1. paikkatietopalvelut@kuopio.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.kuopio.fi/3d-kaupunkimallinnus
  2. https://kuopio.kunta3d.fi/Map.html
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 09.01.2020
Giltig till 09.01.2029
Senast redigerat 27.02.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 09.01.2020