Kuopion meluselvitykset 2017

Kuopion meluselvitys 2017 - shapefile-aineisto

Kuopion melualueet sisältävät vuoden 2017 aikana tehtyjä meluselvityksiä. Aineistossa on kuvattu Tie- ja raideliikenteen melualueet EU-tunnusluvulla (Lden, päivä-ilta-yökeskiäänitaso) ja Lyö (yöajan keskiäänitaso) sekä Suomen kansallisilla tunnusluvuilla (Leq, päiväajan keskiäänitaso ja yöajan keskiäänitaso). Aineiston sisältää myös meluennusteen vuodelle 2035. Keskeisen kaupunkialueen hiljaiset alueet ryhmiteltynä kolmeen luokkaa (hiljaiset luonnonalueet, hiljaiset asuinalueet ja hiljaiset virkistys- ja puistoalueet).

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP (ESRI SHAPE)
Filstorlek 24928463
Koordinatsystem ETRS89 / GK27FIN
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 01.01.2035
Data senast uppdaterad 1 september 2020
Metadata senast uppdaterad 18 november 2022
Skapad 1 september 2020
SHA256 4e7c8e65cf5c51cb0c9b59fa228419c9f124b6882ca6950641bc7f734eab2ca4