Kuopion meluselvitykset 2017

Kuopion meluennuste 2035 - shapefile-aineisto

Kuopion melualueet sisältävät vuoden 2017 aikana tehtyjä meluselvityksiä. Aineistossa on kuvattu Tie- ja raideliikenteen melualueet EU-tunnusluvulla (Lden, päivä-ilta-yökeskiäänitaso) ja Lyö (yöajan keskiäänitaso) sekä Suomen kansallisilla tunnusluvuilla (Leq, päiväajan keskiäänitaso ja yöajan keskiäänitaso). Aineiston sisältää myös meluennusteen vuodelle 2035. Keskeisen kaupunkialueen hiljaiset alueet ryhmiteltynä kolmeen luokkaa (hiljaiset luonnonalueet, hiljaiset asuinalueet ja hiljaiset virkistys- ja puistoalueet).

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP (ESRI SHAPE)
Filstorlek 39837658
Koordinatsystem ETRS89 / GK27FIN
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 01.01.2035
Senaste uppdatering 1 september 2020
Skapad 1 september 2020
SHA256 4138d2ca301e279f8478a917f1b371f8a39b5c8197e066c4963e51c43ebeeb0c