Trafikutsläppen i huvudstadsregionen

Materialet omfattar uppgifter om trafikens växthusgasutsläpp i huvudstadsregionen enligt transportsätt (personbilar, paketbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, fartyg och båtar samt järnvägstrafik) under åren 1990 och 2000–2021.

Uppgifterna omfattar de totala utsläppen i hela huvudstadsregionen, samt de stadsspecifika resultaten separat.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 23.04.2015

Give feedback

comments powered by Disqus