Suomen Lintuatlas

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas), 2006–2010 (3. atlas) ja 2022-2025 (4. atlas).

1.-3. atlaksen aineisto on saatavilla CSV-tiedostoina yhtenäiskoordinaattiruuduittain, 4. atlaksen aineiston on saatavilla yksittäisinä havaintoina Laji.fi-portaalin kautta sekä lajikarttoina atlaksen tulospalvelun kautta (lintuatlas.fi).

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Finlands artdatacenter och Naturhistoriska centralmuseet Luomus
Administratörens e-post
  1. helpdesk@laji.fi
Administratörens webbplats https://laji.fi
Länkar till mer information
  1. https://lintuatlas.fi
  2. https://laji.fi/about/5651
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 09.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 21.02.2015