Lipas idorttsplatser öppen data

Lipas databas för idrottsplatser, friluftsområden och rutter. Lipas databas är offentlig, landsomfattande geographisk informationssystem.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Jyväskylän yliopisto
Administratörens e-post
  1. lipasinfo@jyu.fi
Administratörens webbplats www.lipas.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.12.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 06.02.2018