Luontoinventoinnit Salon seudulla

Luontoinventoinnit Salon seudulla (SHP)

Av datasmängdens sammandrag

Luontoinventoinnissa on määritetty arvokkaat luontokohteet. Inventointi perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Luontokohteiden valinnan kriteerinä on ollut ensisijaisesti kohteiden luonnonsuojelullinen arvo; kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa ei ole yksistään pidetty riittävänä perusteena alueen arvottamisessa. Aineisto kattaa vain Salon seutukunnan alueen, mutta sen laajentaminen muualle Varsinais-Suomeen on käynnissä.

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Källa: Luontoinventoinnit Salon seudulla

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Filstorlek 394765
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 7 augusti 2023
Metadata senast uppdaterad 9 augusti 2023
Skapad 7 augusti 2023
SHA256 148d2057568843737fb45d8fbf484e8090d5fd593f2efd4a57b8f04ce99a8b7f