Luovutetun Karjalan postitoimipaikat vuonna 1944


Perustiedot luovutetun Karjalan postitoimipaikoista vuodelta 1944.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Ja
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.05.2015
Giltig t.o.m. 31.12.2015
Länkar till mer information
  1. http://www.postimuseo.fi/nayttelyt/nayttelytoimintamme/liikkeelle-uuteen-kotiin
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Jarmo Niinimäki
Den ansvarigas e-post
  1. jarmo.niinimaki@postimuseo.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus