Maakuntakaavojen suojelumerkinnät

Maakuntakaavojen suojelumerkinnät on rajapintapalvelu (WMS ja WFS), jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Suojelukohdemerkinnät aluevarauksina, osa-alueina, viivoina ja pisteinä, Suojelualueiden aluevaraukset, Luonnonsuojelualueiden aluevaraukset, Muinaismuistoalueiden aluevaraukset, Rakennussuojelualueiden aluevaraukset, Muut suojeluarvoja sisältävät kaavamerkinnät aluevarauksina, osa-alueina, pisteinä ja viivoina.

Suojelumerkintöjen (S-, SL-, SM-, ja SR) aluevaraukset-kooste on koko Suomea kattava aineisto ja se on ladattavissa WMS ja WFS-palvelujen lisäksi myös paikkatiedostona (ESRI SHP tai GeoPackage).

Muut suojeluarvoja sisältävät kaavamerkinnät ja myös S, SL, SM ja SR-merkinnät osa-alueina, pisteinä ja viivoina lisätään palveluihin porrastetusti.

Palvelu perustuu yhtenäisiin HAME-tietomallin mukaisiin maakuntakaavayhdistelmiin, joista on koottu valtakunnallisiksi tietotuotteiksi suojeluteemaan liittyviä kaavamerkintöjä.

Palvelu on toteutettu syksyllä 2019 osana Paikkatietoalustan Maakunta-osahanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut demonstroida yhtenäisen tietomallin tuomia etuja valtakunnallisten tietopalvelujen mahdollistajana. Aineistoja hallinnoi Varsinais-Suomen liitto/Lounaistieto. Aineisto on täydennetty tammikuussa 2021.

GeoPackage on avoin, OGC:n standardoima tietokantapohjainen tiedostomuoto, jossa eri geometriatyypit on tallennettu omiin tauluihinsa. GeoPackage-tiedosto tietokantatauluineen voidaan tuoda esim. QGIS-ohjelmaan. https://www.geopackage.org/

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Varsinais-Suomen liitto
Administratörens e-post
  1. info@lounaistieto.fi
Senast redigerat 23.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 01.01.2019