Maistraattien avoin data ja tilastot


Tietoa ja tilastoja maistraattien omistamista rekistereistä.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.maistraatti.fi/Palvelut/Mare/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Tuija Hatakka
Den ansvarigas e-post tuija.hatakka@avi.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus