Maksetut takuueläkkeet

data.csv

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetald garantipension' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Datamaterialet innehåller månads- och årsuppgifter från och med 2020.

Materialet gällande utbetalda garantipensioner innefattar alla betalningstyper, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Uppgiften ?Grund för stödet? anger på vilken grund garantipension har beviljats. Om personen får folkpension är grunden för garantipension alltid folkpension i materialet, även om personen får andra pensioner.

Källa: Maksetut takuueläkkeet

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 22732580
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 juni 2023
Metadata senast uppdaterad 15 april 2024
Skapad 2 maj 2022
SHA256 bf09c8f33992e9489bec1071b14da28b60aeda94f591e54a759aae329a33bad2