Utbetalda allmänna bostadsbidrag

Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetalda allmänna bostadsbidrag ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 1994 och materialet på månads- och kvartalsnivå omfattar uppgifter från och med januari 2018.

Som ett hushåll betraktas i samband med allmänt bostadsbidrag i regel en eller flera personer som varaktigt bor i samma bostad.

Om materialet har delats i flera csv-filer finns de nyaste uppdaterade uppgifterna i data.csv-filen. I de andra filerna anger filnamnet vilka år materialet i fråga omfattar.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://www.tietotarjotin.fi/muu-artikkeli/2242438/Kelan%20avoin%20data?q=%22avoindata%22
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 16.05.2022

Ge feedback

comments powered by Disqus