Utbetalda allmänna bostadsbidrag

Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetalda allmänna bostadsbidrag ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 1994 och materialet på månads- och kvartalsnivå omfattar uppgifter från och med januari 2018.

Som ett hushåll betraktas i samband med allmänt bostadsbidrag i regel en eller flera personer som varaktigt bor i samma bostad.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/851565/avoin-data-maksetut-yleiset-asumistuet
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.07.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 16.05.2022