Marttilan kunnan ostolaskut 2021

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Marttila
Den ansvarigas e-post
  1. kunta@marttila.fi
Den ansvarigas webbplats www.marttila.fi
Länkar till mer information
  1. https://marttila.fi/tietoa-marttilasta/kyselyt-ja-tilastot/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 03.08.2022
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 03.08.2022

Give feedback

comments powered by Disqus